ankieta

Świadomość prawna osób wykonujących zawód medyczny

Czy zna Pani / Pan aspekty prawne związane z wykonywaną pracą bądź studiowanym kierunkiem studiów?
Tak
Nie